O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55
Przedszkole promujące zdrowie
Kwadrans dla malucha
Ubezpieczenie NNW
RODO
Przetargi 2020
Przetargi 2021AKTUALNOŚCI

Witamy po przerwie!
Przed nami trudny rok… Rok w którym wszyscy musimy się nauczyć funkcjonować
w reżimie sanitarnym oraz w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
Mamy nadzieję, że wspólne starania o dobro Dzieci i Personelu, uda nam się zrealizować
w porozumieniu, zgodzie i pełnym zrozumieniu.
W obecnym roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole liczy 11 oddziałów.
Wiekowo prezentują się one następująco:

SEGMENT A:
Żabki - dzieci 3-letnie
Biedronki - dzieci 4-letnie
Chmurki - dzieci 4-5 letnie
Wiewiórki - dzieci 5-6 letnie

SEGMENT B:
Świerszcze - dzieci 3-letnie
Malinki - dzieci 3-4 letnie
Niezapominajki - dzieci 4-letnie
Uszatki - dzieci 5-letnie
Słoneczka - dzieci 5-6 letnie

BUDYNEK PSP-29:
Pszczółki - dzieci 4 -5 letnie
Motylki – dzieci 5 – letnie

Szczegóły funkcjonowania przedszkola, zasad przyprowadzania i odbierania dzieci, zawarte są w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 55 w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
Bardzo prosimy każdego z Państwa o zapoznanie się z poniższym dokumentem,
pobranie i podpisanie załącznika nr 2 do niniejszej procedury oraz dostarczenie go do sekretariatu przedszkola lub personelowi przedszkola (rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie wakacyjnym nie składają załącznika, ponieważ uczynili to wcześniej).
W celu poznania ogólnych spraw organizacyjnych przypominamy o zebraniach z Rodzicami nowoprzyjętymi. W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 odbędą się one w dwóch turach:
W pierwszy dzień , tj. czwartek 27.08.2020r. o godz. 17:00 zapraszamy rodziców dzieci, których nazwisko zaczyna się od litery A do M,
W drugi dzień , tj. piątek 28.08.2020r. o godz. 17:00 zapraszamy rodziców dzieci, których nazwisko zaczyna się od litery N do Ź.

W związku z faktem, że przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym w zebraniu może uczestniczyć jedynie jeden z rodziców. Obowiązkowo wymagane jest noszenie środków ochrony osobistej, zasłaniającej usta i nos. W zebraniu mogą brać udział jedynie osoby dorosłe (nie przyprowadzamy dzieci).

Zebrania z nauczycielami grup odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego wg poniższego harmonogramu:
- Żabki, 3 września (czwartek) godz. 17:00
- Biedronki, 4 września (piątek) godz. 17:00
- Chmurki, 8 września (wtorek) godz. 17:30
- Wiewiórki, 7 września (poniedziałek) godz. 17:00
- Świerszcze, 3 września (czwartek) godz. 17:30
- Malinki, 4 września (piątek) godz. 17:30
- Niezapominajki, 9 września (środa) godz. 17:30
- Uszatki, 10 września (czwartek) godz. 17:00
- Słoneczka, 11 września (piątek) godz. 17:00
- Pszczółki, 9 września (środa) godz. 17:00
- Motylki, 8 września (wtorek) godz. 17:00

Jeżeli rodzic, nie może odebrać dziecka samodzielnie, prosimy o pobranie druku upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola i dostarczenie go do sekretariatu przedszkola lub personelowi przedszkola (załącznik poniżej).
Dla dzieci 5 i 6 – letnich na terenie przedszkola organizowane są zajęcia z religii.
Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ prawnego opiekuna do uczestnictwa dziecka
w zajęciach (załącznik poniżej).

Przypominamy, że przedszkole czynne jest od 6.30 do 17:00.
Podstawa programowa realizowana jest od 7:00 do 12:00.

W celu lepszej adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych zapraszamy do lektury Informatora dla rodziców dzieci nowoprzyjętych, zamieszczonego w załączniku.

Wszystkim nauczycielom, kadrze, personelowi i dzieciom życzymy owocnej pracy
pełnej przygód, uśmiechu i zabawy!

załączniki:

PP-55 Aktualizacja procedury funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemiologicznego
Załącznik nr 2 - oświadczenie rodzica
PP-55 Zgoda na udział w zajęciach z religii
PP-55 Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Informator dla rodziców


RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 informujemy, że odbędą się dwa zebrania organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych.
W pierwszy dzień , tj. czwartek 27.08.2020r. o godz. 17:00 zapraszamy rodziców dzieci, których nazwisko zaczyna się od litery A do M,
W drugi dzień , tj. piątek 28.08.2020r. o godz. 17:00 zapraszamy rodziców dzieci, których nazwisko zaczyna się od litery N do Ź.
W związku z faktem, że przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym w zebraniu może uczestniczyć jedynie jeden z rodziców.
Obowiązkowo wymagane jest noszenie środków ochrony osobistej, zasłaniającej usta i nos.
W zebraniu mogą brać udział jedynie osoby dorosłe (nie przyprowadzamy dzieci).

DRODZY RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH
Zwracamy się do Państwa z prośbą o dostarczanie od 20.07.2020r.
do Sekretariatu Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu
oryginalnej, pełnej dokumentacji związanej z Naborem 2020,
którą przedłożyliście nam Państwo skanami w okresie aplikowania.
Sekretariat czynny przez cały tydzień w godzinach od 7:00 – 15:00

Z poważaniem
Lidia Janicka
Dyrektor

ZAPISY NA MIESIĄCE WAKACYJNE

Informujemy, iż decyzją Prezydenta Miasta Opola, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi.

Mamy świadomość, iż obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy przedszkoli do aktualnej rzeczywistości, by mogły one świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy.

Wobec powyższego Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będzie funkcjonowało zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS. Obecnie pracujemy w ograniczonej liczbie miejsc, zgodnie z reżimem sanitarnym, i chcielibyśmy zapewnić miejsca wszystkim potrzebującym Rodzicom, którzy w tym czasie oboje będą świadczyć pracę stacjonarnie tj. nie pracują zdalnie, nie przebywają na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim ani wychowawczym.

Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając na uwadze wartości nadrzędne, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, opiekunów
w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.

Tym samym, bardzo prosimy Wszystkich Rodziców o zapoznanie się z Procedurą funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu w stanie zagrożenia epidemiologicznego, zamieszczonej na stronie powitalnej przedszkola, jak również
w zakładce Aktualności.

Prosimy o wypełnienie dokumentów: załącznika nr 1 (Zgłoszenie dziecka na miesiące wakacyjne) i załącznika nr 2 (Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z ww. procedurą) oraz ich złożenie w sekretariacie Przedszkola w godzinach 7:00 – 15:00 w terminie nieprzekraczającym 08.06.2020r. (poniedziałek)

Osoby, które złożyły nam już załącznik nr 2 (czyli oświadczenie o zapoznaniu z procedurą), nie składają go ponownie.

WAŻNE! Złożenie zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny nie jest gwarancją miejsca dziecka w przedszkolu w tym okresie, a oświadczenia rodziców będą wnikliwie weryfikowane, żeby móc zapewnić opiekę tylko tym, którzy bezwzględnie jej potrzebują. W celu otrzymania informacji o przyjęciu dziecka prosimy o kontakt telefoniczny po dniu 22 czerwca 2020r.

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie dziecka miesiące wakacyjne
Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą

Szanowni Rodzice,

Informujemy że od 18 maja 2020 roku przedszkole będzie otwarte w godzinach od 7:00 do 17:00. Do placówki przyjęte będą jedynie dzieci, których rodzice złożyli wcześniej oświadczenia we wskazanym terminie, do 13 maja. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż będzie to na początku trudny proces dla wszystkich. Informujemy, że rodzice nie wchodzą na teren przedszkola. Przy przyprowadzeniu dziecka pod drzwi główne następuje weryfikacja oświadczeń oraz bezdotykowy pomiar temperatury dziecka. Dzieci z temperaturą powyżej 37 stopni nie będą przyjmowane zgodnie z obowiązującą procedurą. Odbieranie dzieci odbywa się również przy wejściu głównym. Rodzice proszeni są o dzwonienie domofonem do administracji oraz oczekiwanie na kontakt z personelem. Informujemy, że dzieci przeprowadzane są do przedszkola do godziny 8:30. Po tej godzinie nie będą one przyjmowane.

OTWARCIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 55

Drodzy Rodzice!

Informuję, że przedszkole zostanie otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020 roku. Otwarte będzie na zasadach określonych w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego. W związku z tym bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z treścią procedury.

Rodzice, którzy planują oddać dziecko do przedszkola proszę o złożenie oświadczenia (załącznik nr 2), stanowiącego integralną część procedury. Wypełnione i podpisane oświadczenie proszę złożyć do 13 maja 2020 roku (środa) w sekretariacie przedszkola, w godzinach jego pracy tj. 7:00 – 15:00.

Z poważaniem
Lidia Janicka – dyrektor PP55

 

do pobrania: Procedura_funkcjonowania_PP55_w_stanie_zagrożenia + załącznik

Wszelkiej pomyślności,
wzajemnej życzliwości
oraz obfitości na świątecznym stole.
Życzymy, aby czas Wielkiej Nocy sprawił,
że w naszych sercach zagości nadzieja,
pomimo wyjątkowo trudnych czasów.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni Nas
miłością, wiarą i pokojem.

Dyrekcja
wraz z Kadrą Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu

Szanowni Rodzice przyszłorocznych Pierwszoklasistów,

w zakładce „Rekrutacja” na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu ( http://psp29.opole.pl/rekrutacja/zasady-naboru/) znajdziecie Państwo wszelkie informacje, jak zgłosić dziecko do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 zachowując zasady bezpieczeństwa.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania drogą telefoniczną. Codziennie od g. 9.00 do g. 13.00 pracownicy szkoły pełnią dyżur w sekretariacie (tel. 77 455 93 55).

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zapraszamy do wspólnej zabawy w domu z dzieckiem.

Jest to dobry moment, by spędzić z nim ten czas, zobaczyć, ile już potrafi
lub w czym można je wesprzeć, by osiągnęło swój edukacyjny sukces.

Życzymy dobrej zabawy!

Kreatywnie w domu ... razem ! (pdf)

Szanowni Rodzice,

zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.
Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia przedszkola (szkoły) do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswiata.opole.pl, przedszkola/ szkoły/placówki oświatowej, gdzie poinformujemy o dalszych działaniach.

Z poważaniem
Lidia Janicka
Dyrektor PP-55

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, jesiennym numerem naszej gazetki przedszkolnej "Figielek".
Życzymy miłej lektury i zabawy.

Figielek jesień (pdf ~2400kb)

Witamy po przerwie!

W obecnym roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole liczy 11 oddziałów.
Wiekowo prezentują się one następująco:

SEGMENT A:

 • Żabki - dzieci 3-letnie
 • Biedronki - dzieci 4-letnie
 • Chmurki - dzieci 5-letnie
 • Wiewiórki - dzieci 5 i 6- letnie

SEGMENT B:

 • Świerszcze - dzieci 3-letnie
 • Malinki - dzieci 3-letnie
 • Niezapominajki - dzieci 4-letnie
 • Uszatki - dzieci 5-6-letnie
 • Słoneczka - dzieci 6-letnie

BUDYNEK PSP-29:

 • Motylki – dzieci 4-5 -letnie
 • Pszczółki - dzieci 4-letnie

Przypominamy, że przedszkole czynne jest od 6.30 do 17:00.
Podstawa programowa realizowana jest od 7:00 do 12:00.
Wszystkim nauczycielom, kadrze, personelowi i dzieciom życzymy owocnej pracy pełnej przygód, uśmiechu i zabawy!

WAŻNE!

Informujemy, że dnia 5 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w dużej sali odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców i opiekunów dotyczące najważniejszych spraw organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 r.
Po zebraniu ogólnym zapraszamy na spotkania grupowe z nauczycielami w salach zabaw dzieci.
Na zebranie zapraszamy wyłącznie osoby dorosłe (rodziców i opiekunów).

HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH DLA DZIECI Z GRUP
"Żabki" "Świerszcze" "Malinki” 22.07.2019 – 25.07.2019

harmonogram (pdf)

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącym numerem naszej gazetki przedszkolnej "Figielek".
Życzymy miłej lektury i zabawy.

Figielek lato (pdf ~2100kb)

UWAGA
RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

    Dnia 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w dużej sali naszego przedszkola odbędzie się zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020, podczas którego zostaną zapoznani ze sprawami organizacyjnymi. Na spotkanie zapraszamy jedynie osoby dorosłe.

   Rodzice wraz z dziećmi 3 - letnimi będą mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych, które organizowane będą w naszym przedszkolu w miesiącu lipcu 2019 (podczas dyżuru wakacyjnego). Dokładny termin i plan spotkań dni adaptacyjnych podany będzie w terminie późniejszym na tablicy informacyjnej w przedszkolu i na stronie internetowej.

Wiosenny numer naszej gazetki przedszkolnej "Figielek".
Życzymy miłej lektury i zabawy.

Figielek wiosna (pdf ~1600kb)

Oddajemy w Państwa ręce zimowy numer naszej gazetki przedszkolnej "Figielek".
Życzymy miłej lektury i zabawy.

Figielek zima (pdf ~2000kb)

Oddajemy w Państwa ręce jesienny numer naszej gazetki przedszkolnej "Figielek".
Życzymy miłej lektury i zabawy!

Figielek jesien (pdf ~1500kb)

   Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka nie pośredniczy pomiędzy rodzicem a firmą ubezpieczeniową w zawieraniu umów ubezpieczenia w zakresie NNW. Poniżej przedstawiamy oferty dwóch firm ubezpieczeniowych. Aby ubezpieczyć dziecko należy wejść na jedną z poniższych stron i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

 1. Oferta Nord Partner Sp. z o.o., umożliwia zawarcie ubezpieczenia w jednym z dwóch towarzystw ubezpieczeń tj. Uniqa TU S.A. lub InterRisk TU S.A. Każda z ofert obejmuje 5 wariantów ubezpieczenia, zróżnicowanych pod względem zakresu i wysokości składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 września 2018 r. pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do 30 października 2018 r. Umowę zawiera się z wykorzystaniem platformy internetowej znajdującej się pod adresem: www.ubezpieczenieuczniow.pl - kod dostępu do oferty : B2JT5F
 2. Oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A., umożliwia zawarcie ubezpieczenia w InterRisk TU S.A. w jednym z 6 wariantów, bazuje jednak na innych założeniach i schematach. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 września 2018 r. pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do dnia 15 października 2018 r. Umowę zawiera się z wykorzystaniem platformy internetowej znajdującej się pod adresem: www.ubezpieczenia.nau.plhasło: tmaj3318

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na wskazanych platformach internetowych.

Witamy po przerwie!

W obecnym roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole liczy 11 oddziałów. Do naszego zacnego grona dołączyły dwa nowe oddziały
tj. Motylki i Pszczółki.
Mieszczą się one w budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu.

     Oddziały wiekowo prezentują się następująco:

SEGMENT A:

 • Żabki - dzieci 3-letnie
 • Biedronki - dzieci 4-letnie
 • Chmurki - dzieci 4 i 5-letnie
 • Wiewiórki - dzieci 5 i 6- letnie

SEGMENT B:

 • Świerszcze - dzieci 3-letnie
 • Malinki - dzieci 4 i 5-letnie
 • Niezapominajki - dzieci 5 i 6-letnie
 • Uszatki - dzieci 6-letnie
 • Słoneczka - dzieci 6-letnie

BUDYNEK PSP-29:

 • Motylki - dzieci 3-letnie
 • Pszczółki - dzieci 3-letnie

Przypominamy, że przedszkole czynne jest od 6.30 do 17:00.
Podstawa programowa realizowana jest od 7:00 do 12:00.

Wszystkim nauczycielom, kadrze, personelowi i dzieciom życzymy owocnej pracy pełnej przygód, uśmiechu i zabawy!

SPOTKANIE ADAPTACYJNE DLA DZIECI 4-5 LETNICH
(ROCZNIK 2013-2014)
Z GRUPY MALINKI

Serdecznie zapraszamy dzieci nowoprzyjęte z rocznika 2013 i 2014 na wspólną zabawę integracyjną dn. 29.08.2018 o godz. 16:00
do sali Malinek (budynek Przedszkola, segment B).
W tym dniu poznamy się wzajemnie i będziemy się wspólnie świetnie bawić.

Dnia 30.08.2018 o godz. 16:00 w sali Malinek odbędzie się organizacyjne zebranie dla rodziców z rocznika 2013 i 2014, na którym dowiecie się Państwo jak poradzić sobie z adaptacją dziecka do warunków przedszkolnych oraz poznacie organizację pracy naszej placówki.
Prosimy o obecność na zebraniu jedynie rodziców dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

Bardzo prosimy o zabranie z sobą na dni adaptacyjne obuwia zmiennego.
Dziękujemy i do zobaczenia!

HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH DLA DZIECI 3-LETNICH
Z GRUP "Żabki", "Świerszcze", "Pszczółki" i "Motylki"
27 – 30.08.2018 r.

L.p. Temat zajęć Data Miejsce spotkania

ŻABKI
(zielona sala na dole, segment A – budynek przedszkola)

1. "POZNAJMY SIĘ|
Zabawy integracyjne – wzajemne poznanie się
Zabawy plastyczne wykonanie pracy plastycznej ,,Kolorowa wizytówka”

2.Zajęcia rytmiczne
Zabawy plastyczne wykonanie pracy plastycznej wraz z rodzicami "Zielona żabka"
"WESOŁE ZABAWY RYTMICZNE"

3."RUCH TO ZDROWIE" Zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

27.08.2018r.

 

 

28.08.2018r.

 

29.08.2018r.


Godz.16:00 – sala "Żabek"

 

 

Godz.16:00 – sala "Żabek"
Godz.16.30 – duża sala

 

Godz. 16:00 – sala "Żabek" -następnie przejdziemy do ogrodu przedszkolnego

ŚWIERSZCZE
(zielona sala na dole, segment B – budynek przedszkola)

1. Zajęcia plastyczne
"MÓJ PIERWSZY OBRAZEK"

2. Zajęcia rytmiczne
"WESOŁE ZABAWY RYTMICZNE”

3. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
"MAMO, TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM"

27.08.2018r.28.08.2018r.29.08.2018r.

Godz.16:00 – sala "Świerszczy"

Godz 16:00 – duża sala

Godz. 16:00 – sala "Świerszczy" -nastepnie przejdziemy do ogrodu przedszkolnego

PSZCZÓŁKI
(oddział w szkole)

1. Zajęcia plastyczne
"BAWIMY SIĘ KOLORAMI"

2. Zabawy w parku osiedlowym
"ĆWICZYMY RAZEM"

3. Zajęcia rytmiczne "WESOŁE NUTKI"
27.08.2018 r.

27.08.2018r.


28.08.2018r.


29.08.2018r.

Godz. 16:00 – sala "Pszczółek"

Godz. 16:00 – sala "Pszczółek", następnie przejdziemy do osiedlowego parku

Godz. 16:00 – sala "Pszczółek"

MOTYLKI
(oddział w szkole)

1. Zabawy w parku osiedlowym
"POZNAJEMY SIĘ I BAWIMY WESOŁO"– wspólne zabawy integracyjne

2. Zajęcia plastyczne
"MOTYLKIEM JESTEM"

3. Zajęcia rytmiczne
"BAWIĘ SIĘ ŚPIEWAJĄCO"

27.08.2018r.

28.08.2018r.


29.08.2018r.

Godz.16:00 – sala "Motylków"
następnie przejdziemy do parku osiedlowego

Godz 16:00 –sala "Motylków"

Godz. 16:00 – sala "Motylków"

ŚWIERSZCZE

PSZCZÓŁKI

MOTYLKI

ŻABKI

ZEBRANIA GRUPOWE
RODZICÓW
30.08.2018r.
30.08.2018r. GODZ. 16:00
Zebrania odbędą się w salach poszczególnych grup

Bardzo prosimy o zabranie z sobą na dni adaptacyjne obuwia zmiennego.
Dziękujemy i do zobaczenia!

Serdecznie zapraszamy nowoprzyjęte dzieci (z rocznika 2015)
wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w dniach
27, 28 i 29 sierpnia 2018r.
w godz. 16:00-17:00.
Zajęcia odbywać się będą w salach dzieci.
O przydziale do grup dowiecie się Państwo u nauczycieli na pierwszym spotkaniu, stąd prosimy o przybycie w pierwszy dzień nieco szybciej.

Prosimy o zabranie dobrego humoru! Do zobaczenia!

UWAGA
RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

   Dnia 21 czerwca 2018 roku o godzinie 16.30 odbędzie się organizacyjne zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019. Ponieważ charakter zebrania jest organizacyjny serdecznie zapraszamy jedynie osoby dorosłe. Podczas zebrania rodzice zapoznani zostaną ze sprawami organizacyjnymi.

   Rodzice wraz z dziećmi 3 - letnimi będą mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych, które organizowane będą w naszym przedszkolu w miesiącu sierpniu 2018 (podczas dyżuru wakacyjnego). Dokładny termin i plan spotkań dni adaptacyjnych podany będzie w terminie późniejszym na tablicy informacyjnej w przedszkolu i na stronie internetowej.

(miejsce spotkania: duża sala)

Znamy wyniki międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego
"Drzewo w czterech porach roku - Zima"!

   W dniu 28.02.2018r. w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu został rozstrzygnięty Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Drzewo w czterech porach roku- Zima”. Do konkursu zgłoszono 16 prac dzieci.
  Prace były bardzo ciekawe i jury miało bardzo trudne zadanie, aby wybrać trzy najciekawsze z wszystkich zaprezentowanych. Ostatecznie nagrodzono następujące dzieci:

I miejsce- Michał O. - Przedszkole Publiczne nr 5 Opole
II miejsce- Jan B. - Przedszkole Publiczne nr 6 Opole
III miejsce –Jakub P.- Przedszkole Publiczne nr 6 Opole

  Dodatkowo przyznano wyróżnienia dla:

-Patryka R.- Przedszkole Publiczne nr 30,
-Pauliny Sz.- Przedszkole Publiczne nr 30 ,
-Marcela M.- Przedszkole Publiczne nr 30,

  Nagrody i dyplomy dla zwycięzców tego konkursu zostaną przekazane do przedszkoli w najbliższym czasie. Gratulujemy!

Oddajemy w Państwa ręce jesienny numer naszej gazetki przedszkolnej "Figielek".
Życzymy miłej lektury i zabawy!

gazetka zima (pdf ~1700kb)

Witamy po przerwie!
W obecnym roku szkolnym nasze oddziały wiekowo prezentują się następująco:

SEGMENT A:

 • Żabki - dzieci 3-letnie
 • Biedronki - dzieci 3 i 4-letnie
 • Chmurki - dzieci 4 i 5-letnie
 • Wiewiórki - dzieci 4 i 5-letnie

 

SEGMENT B:

 • Świerszcze - dzieci 3 i 4-letnie
 • Malinki - dzieci 4 i 5-letnie
 • Niezapominajki - dzieci 5 i 6-letnie
 • Uszatki - dzieci 5 i 6 letnie
 • Słoneczka - dzieci 6-letnie

Przypominamy, że przedszkole czynne jest od 6.30 do 17:00.
Podstawa programowa realizowana jest od 7:00 do 12:00.

WAŻNE!
Informujemy, że dnia 6 września 2017 r. (środa) o godzinie 17.00 na dużej sali odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców i opiekunów dotyczące najważniejszych spraw organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 r.
Po zebraniu ogólnym zapraszamy na spotkania grupowe z nauczycielami w salach zabaw dzieci.
Na zebranie zapraszamy wyłącznie osoby dorosłe (rodziców i opiekunów).

Serdecznie zapraszamy nowoprzyjęte dzieci wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się 26, 27 i 28 lipca 2017r. w dużej sali naszego przedszkola w godz. 16:00-17:00
według harmonogramu:

26.07 – zabawy integracyjne połączone z plastyką,
27.06– zabawy muzyczno – rytmiczne,
28.06 – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.


Prosimy o zabranie dobrego humoru! Do zobaczenia!

UWAGA
RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

   Dnia 11 lipca 2017 roku o godzinie 16.30 w dużej sali naszego Przedszkola odbędzie się organizacyjne zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Ponieważ charakter zebrania jest organizacyjny serdecznie zapraszamy jedynie osoby dorosłe. Podczas zebrania rodzice zapoznani zostaną ze sprawami organizacyjnymi.
   Rodzice wraz z dziećmi 3 - letnimi będą mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych, które organizowane będą w naszym przedszkolu w ostatnim tygodniu lipca 2017 (podczas dyżuru wakacyjnego). Dokładny termin i plan spotkań dni adaptacyjnych podany będzie w terminie późniejszym na tablicy informacyjnej w przedszkolu i na stronie internetowej.

Organizacja pracy przedszkola w okresie letnim

   Informujemy, że nasze przedszkole w roku szkolnym 2016/2017 będzie pełniło dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu, w sierpniu będzie zamknięte.
   W dniach 12.06. - 20.06.2017 trwają wakacyjne zapisy dzieci, również do przedszkoli zastępczych na sierpień (PP-30 i PP-54).
   Deklarację rodzice składają na listach u nauczycieli grup.

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
POD HASŁEM "SMOK WAWELSKI OCZAMI DZIECKA"

   W okresie od 27.02.2017r. do 03.04.2017r. przeprowadzony został ogólnopolski konkurs plastyczny pt. "Smok Wawelski oczami dziecka" którego organizatorem było Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie blizejprzedszkola.pl oraz rozesłany losowo do 100 przedszkoli w całej Polsce, a także do wszystkich opolskich przedszkoli.

   Tematem konkursu była prezentacja Smoka Wawelskiego oczami dziecka, którego historia powinna była zostać przekazana wcześniej przez nauczycieli w formie pogadanek, odczytanych legend i rozmów.

  Wizerunek Smoka miał zawierać jak najwięcej elementów krakowskich oraz powinien być umieszczony na tle zabytków miasta Krakowa. Prace plastyczne powinny odnosić się do tematu konkursu, a jego interpretacja była dowolna i zależna wyłącznie od inwencji dziecka wykonującego pracę.

  Celami konkursy były:

 • Zachęcanie dzieci do zapoznania się z krakowskimi zabytkami i legendami Małopolski,
 • Rozwijanie dziecięcych uzdolnień plastycznych, wrażliwości estetycznej, wyobraźni i inwencji twórczej; kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
 • Stworzenie jak najbardziej oryginalnego wizerunku smoka widzianego oczami dziecka.

  Konkurs był skierowany do wszystkich placówek wychowania przedszkolnego z całego kraju oraz dzieci z wszystkich grup wiekowych. Do konkursu, zgodnie z jego charakterem, mogły przystąpić wszystkie przedszkola (prywatne i publiczne) działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem uczestnictwa było samodzielne wykonanie pracy przez dziecko. Technika wykonania prac plastycznych była dowolna, jednak powinny być one o charakterze płaskim. Prace mogły być wykonane w formacie nieprzekraczającym A3. Ponadto każde przedszkole mogło przesłać maksymalnie 6 prac.

  Do konkursu zgłaszane były prace indywidualne dzieci w dwóch kategoriach:
a) I kategoria: grupy młodsze 3 i 4 - latki,
b) II kategoria: grupy starsze 5 i 6 - latki.

  W konkursie plastycznym wzięło udział 132 prace (27 prac z grup młodszych, 105 prac z grup starszych). Każda otrzymała numer konkursowy, ujęty na Karcie Oceny Prac przygotowanych dla jurorów.

  Ocena prac plastycznych, podsumowanie konkursu oraz wyłonienie laureatów odbyło się 7 kwietnia 2017 r. Została powołana 5 osobowa komisja w składzie:

 • mgr Karina Pawliczek – plastyk PSP-29 w Opolu,
 • mgr Barbara Taborska – animator, terapeuta,
 • mgr Elżbieta Partyka – pracownik MBP Filia nr 17 w Opolu,
 • mgr Lidia Janicka - dyrektor Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu;
 • mgr Halina Sadowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

  Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu oceniając prace dzieci, wzięła pod uwagę następujące kryteria:
a) oryginalność ujęcia wizerunku Smoka i pomysłowość,
b) znajomość zabytków Krakowa i symboli związanych z Krakowem,
c) estetykę wykonania pracy,
d) różnorodność stosowanych technik plastycznych oraz stopień trudności wykonania.
e) samodzielność wykonanej pracy.

  Z przebiegu prac Komisji został sporządzony protokół, a decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. Głosowanie było tajne. Każdy z jurorów otrzymał specjalnie przygotowaną Kartę Oceny. Oceniający miał do dyspozycji 100 (w grupach młodszych) i 150 pkt (w grupach starszych) , które musiał rozgospodarować wg własnego uznania na prace konkursowe. Z tym wyjątkiem, że jednej z nich mógł przypisać maksymalnie 10 punktów. Karty te, stanowią załączniki do sprawozdania.

  W wyniku głosowania i zliczeniu przyznanych punktów jury wybrało laureatów. Jednomyślnie nagrodzono 14 prac plastycznych.

Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia. W kategorii dzieci młodszych:
I miejsce – Zuzanna A., Przedszkole Publiczne nr 2 w Opolu;
II miejsce – Marcel S., Przedszkole Publiczne nr 16 w Opolu;
III miejsce – Emilia W., Przedszkole Samorządowe nr 75 w Krakowie;
III miejsce – Mikołaj Ch., Przedszkole Publiczne nr 20 w Opolu;
Wyróżnienie – Ida B., Przedszkole nr 74 w Poznaniu im. Misia Uszatka w Poznaniu,
Wyróżnienie – Michał J., Przedszkole Publiczne nr 2 w Opolu.

W kategorii dzieci starszych:
I miejsce – Gabriela S., Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Chroszczy, oddział w Łyskach,
I miejsce – Emilia Z. Przedszkole Publiczne nr 61 w Opolu;
II miejsce - Jagoda G., Przedszkole Publiczne Nr 42 w Opolu;
II miejsce – Beniamin S., Przedszkole Publiczne nr 16 w Opolu,
II miejsce – Blanka Ś., Przedszkole Publiczne nr 61 w Opolu;
III miejsce – Weronika P., Przedszkole Samorządowe nr 75 w Krakowie;
Wyróżnienie – Milena Kamila K., Przedszkole Publiczne „Baśniowa Kraina” w Połajewie, oddział IX Tarnówko.
Wyróżnienie – Karol G., Przedszkole Publiczne nr 21 „Kraina Odkrywców” w Opolu.

Nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną rozesłane lub dowiezione w terminie do 24 kwietnia 2017r.

Oddajemy w Państwa ręce zimowe wydanie naszego "Figielka".
Życzymy miłej lektury i świetnej zabawy!

gazetka zima (pdf ~2200kb)

Oddajemy w Państwa ręce jesienne wydanie naszego "Figielka".
Życzymy miłej lektury i świetnej zabawy!

gazetka jesienna (pdf ~2400kb)

Uwaga Rodzice

   Informujemy, że dnia 6 września 2016 r. (wtorek) o godzinie 17.00 na dużej sali odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców i opiekunów dotyczące najważniejszych spraw organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 r.

Po zebraniu ogólnym zapraszamy na spotkania grupowe z nauczycielami w salach zabaw dzieci.

Na zebranie zapraszamy wyłącznie osoby dorosłe (rodziców i opiekunów).

Serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte wraz z Rodzicami na dni adaptacyjne, które odbędą się w naszym przedszkolu w dniach 29-31 sierpnia 2016r. w godz. 16-17.

Do zobaczenia!

UWAGA
RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

   Dnia 22 sierpnia 2016 roku o godzinie 16.30 odbędzie się organizacyjne zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2016/2017. Ponieważ charakter zebrania jest organizacyjny serdecznie zapraszamy jedynie osoby dorosłe. Podczas zebrania rodzice zapoznani zostaną ze sprawami organizacyjnymi.

   Rodzice wraz z dziećmi 3 - letnimi będą mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych, które organizowane będą w naszym przedszkolu w miesiącu sierpniu 2016 (podczas dyżuru wakacyjnego). Dokładny termin i plan spotkań dni adaptacyjnych podany będzie w terminie późniejszym na tablicy informacyjnej w przedszkolu i na stronie internetowej.

(miejsce spotkania: duża sala)

Jesienne wydanie naszego "Figielka".

gazetka jesienna (pdf ~4900kb)

Uwaga Rodzice

   Informujemy, że dnia 3 września 2015 r. (czwartek) o godzinie 17.00 na dużej sali odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców i opiekunów dotyczące najważniejszych spraw organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016r

Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania grupowe z nauczycielami w salach zabaw dzieci.

Na zebranie zapraszamy wyłącznie osoby dorosłe (rodziców i opiekunów).

HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH
14,15,16. 07. 2015r.
godzina 16:00
spotykamy się w swoich salach

  14.07 - wtorek 15.07 - środa 16.07 - czwartek
Biedronki "Wesołe harce w ogrodzie przedszkolnym” "Skoczne zabawy rytmiczne przy akompaniamencie pianina” "Mój pierwszy obrazek”
Świerszcze "Mój pierwszy obrazek” "Skoczne zabawy rytmiczne przy akompaniamencie pianina” "Wesołe harce w ogrodzie przedszkolnym”
Żabki "Mój pierwszy obrazek” "Wesołe harce w ogrodzie przedszkolnym” "Skoczne zabawy rytmiczne przy akompaniamencie pianina”

UWAGA
RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

  Dnia 10 czerwca 2015 roku o godzinie 16.00 odbędzie się organizacyjne zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2015/2016. Ponieważ charakter zebrania jest organizacyjny serdecznie zapraszamy jedynie osoby dorosłe. Podczas zebrania rodzice zapoznani zostaną ze sprawami organizacyjnymi.

Rodzice wraz z dziećmi 3 - letnimi będą mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych, które organizowane będą w naszym przedszkolu w miesiącu lipcu 2015 (podczas dyżuru wakacyjnego). Dokładny termin i plan spotkań dni adaptacyjnych podany będzie w terminie późniejszym na tablicy informacyjnej w przedszkolu i na stronie internetowej.

(miejsce spotkania: duża sala)

Zapraszamy do lektury wiosennnego wydania naszego "Figielka" oraz do zapoznania się z ciekawym artykułem " Nasze podróże - małe i duże" ...

Zimowe wydanie naszego "Figielka".

gazetka zimowa (pdf ~2300kb)

Jesienne wydanie naszego "Figielka". Zachęcamy do lektury.

gazetka jesienna (pdf ~550kb)

HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH DLA DZIECI z grupy "Żabki", "Świerszcze","Malinki" 25.08. - 29.08.2014 r.

L.p. Temat zajęć Data Miejsce spotkania
1
Zebrania grupowe rodziców
(bez dzieci)
"MOJE DZIECKO IDZIE DO PRZEDSZKOLA"
25.08.2014r.
Godz. 16.00
sala "Żabek" "Świerszczy" "Malinek"
2
Zajęcia rytmiczne
"WESOŁE ZABAWY RYTMICZNE"
26.08.2014r.
Duża sala
godz. 15.00 "Żabki"
godz. 15.30 "Świerszcze"
godz. 16.00 "Malinki"
3
Zajęcia plastyczne
"MÓJ PIERWSZY OBRAZEK"
27.08.2014r.
15.30 - 16.30
sala "Żabek" "Świerszczy" "Malinek"
4
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
"WESOŁE HARCE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM"
28.08.2014r.
Ogród przedszkolny (spotykamy się przed swoimi salami)
15.00 -16.00 grupa "Żabki"
15.30 - 16.30 grupa "Świerszcze"
16:30 - 17:00 grupa "Malinki'"
5
Zabawy ruchowe na dużej sali
"MAMO, TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ"
29.08.2014r.
Duża sala
15.00 -15.30 grupa "Żabki"
15.30 -16.00 grupa "Świerszcze"
16:00 -16:30 grupa "Malinki"

Informacja

Wszystkich rodziców zapraszamy do podpisywania umów z przedszkolem na rok szkolny 2014/2015
od 01.08.2014 r. od godziny 7.30


Letnie wydanie naszego "Figielka". Zachęcamy do lektury.

gazetka letnia (pdf ~1Mb)

WYNIKI PRAC KOMISJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
POD HASŁEM "BY ZDROWYM BYĆ - ZDROWO TRZEBA ŻYĆ!"
pod honorowym patronatem
Opolskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

  W ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez naszą placówkę wzięło udział 56 prac z przedszkoli z całej Polski. Ocena prac plastycznych, rozstrzygnięcie konkursu oraz wyłonienie laureatów odbyło się 4 czerwca 2014 r.
  Zgodnie z Regulaminem konkursu została powołana Komisja w składzie:

 • p. Justyna Wójcik – zastępca prezesa Opolskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci;
 • p. Kamila Miśkowiak – Edyk - inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
 • p. Marta Kwoczek - przedstawiciel Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu;
 • mgr Marcin Fortalski – organizator i koordynator konkursu,
 • mgr Danuta Mróz - plastyk,
 • mgr Elżbieta Zaremba – zastępca dyrektora Przedszkola Nr 55 w Opolu;
 • mgr Agnieszka Szymonik – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu oceniając prace dzieci, wzięła pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu,
b) oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,
c) estetykę wykonania pracy,
d) różnorodność stosowanych technik plastycznych oraz stopień trudności wykonania,
e) samodzielność wykonanej pracy.

W wyniku tajnego głosowania jednomyślnie nagrodzono 5 prac plastycznych. Przyznano następujące miejsca:

I miejsce – Anna P., lat 6, Przedszkole Publiczne Nr 49 w Białymstoku;
II miejsce – Ewa S., lat 6, Przedszkole Publiczne Nr 46 w Opolu;
III miejsce – Aleksandra M., lat 5, Przedszkole Publiczne Nr 6 w Opolu;
III miejsce – Martyna K., lat 5, Przedszkole Publiczne Nr 6 w Opolu;
III miejsce – Hanna Ch., lat 5, Przedszkole Publiczne w Bukowie Śląskiej.

  Gratulujemy laureatom, a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac z dziećmi.

UWAGA
RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

  Dnia 27 maja 2014 roku o godzinie 16.00 odbędzie się organizacyjne zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2014/2015. Ponieważ charakter zebrania jest organizacyjny serdecznie zapraszamy jedynie osoby dorosłe. Podczas zebrania rodzice zapoznani zostaną ze sprawami organizacyjnymi.

  Rodzice wraz z dziećmi 3 - letnimi będą mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych, które organizowane będą w naszym przedszkolu w miesiącu sierpniu 2014 (podczas dyżuru wakacyjnego od 25 do 29.08.2014 r.). Dokładny plan spotkań dni adaptacyjnych podany będzie w terminie późniejszym na tablicy informacyjnej w przedszkolu i na stronie internetowej.

(miejsce spotkania: sala "Żabek")

Wiosenne wydanie naszego "Figielka". Zachęcamy do lektury.

gazetka wiosenna (pdf ~1,50Mb)

W karnawale same bale!

Serdecznie zapraszamy naszych przedszkolaków na
"Bal karnawałowy w rytmach gorącej samby",
który odbędzie się w przedszkolu 10 stycznia 2014 r. (piątek).

Informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia stroju z naszej przedszkolnej wypożyczalni nasegmencie B w dniach 8 - 9 stycznia.

Bądźcie razem z nami
Zapraszamy!!!

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory,
wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia.
To noc niepowtarzalna, magiczna noc Bożego Narodzenia.
W tę jedyną i niepowtarzalną noc życzymy Wszystkim wielu głębokich przeżyć,
a także wiele szczęścia w nadchodzącym Nowym 2014 Roku


Dyrektor i Pracownicy Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu

Zimowe wydanie naszego "Figielka". Zachęcamy do lektury.

gazetka zimowa (pdf ~4,50Mb)

Zachęcamy do zapoznania z jesiennym wydaniem naszej przedszkolnej gazetki "Figielek"

gazetka jesienna (pdf ~550kb)

Uwaga Rodzice

Informujemy, że dnia 3 września 2013 r.(wtorek)   o godzinie 17.00 na dużej sali odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców i opiekunów dotyczące najważniejszych spraw organizacyjnych  na rok szkolny 2013/2014.
Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania grupowe z nauczycielami w salach zabaw dzieci.

Na zebranie zapraszamy wyłącznie osoby dorosłe (rodziców i opiekunów).

Zapraszamy rodziców dzieci nowoprzyjętych do podpisywania umów.
Rodziców dzieci uczęszczających zapraszamy do podpisywani aneksów
.

HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH DLA DZIECI
z grupy "Żabki" i "Świerszcze" 22.07. - 26.07.2013 r.

L.p.
Temat zajęć
Data
Miejsce spotkania
1
"POZNAJEMY SIĘ NAWZAJEM"
zabawy integracyjne
22.07.2013r.
16.00 - 17.00
sala "Żabek" i "Świerszczy"
2
"WESOŁE ZABAWY RYTMICZNE"
Zajęcia rytmiczne
23.07.2013 r.
16.00 - 17.00
duża sala
3
"MÓJ PIERWSZY OBRAZEK"
Zajęcia plastyczne
23.07.2013 r.
16.00 - 17.00
sala "Żabek" i "Świerszczy"
4
"WESOŁE HARCE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM"
zabawy w ogrodzie
25.07.2013 r.
16.00 - 17.00
ogród przedszkolny
5
"MAMO, TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ"
zabawy ruchowe
26.07.2013 r.
16.00 - 17.00


UWAGA
RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

  Dnia 19 czerwca 2013 roku o godzinie 16.00 odbędzie się organizacyjne zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Ponieważ charakter zebrania jest organizacyjny serdecznie zapraszamy jedynie osoby dorosłe. Podczas zebrania rodzice zapoznani zostaną ze sprawami organizacyjnymi.

  Rodzice wraz z dziećmi 3 - letnimi będą mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych, które organizowane będą w naszym przedszkolu od 22 do 26.07.2013 (podczas dyżuru wakacyjnego). Dokładny plan spotkań dni adaptacyjnych podany będzie w terminie późniejszym na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

(miejsce spotkania: duża sala przedszkola)

Bal przedszkolaków

   25 stycznia 2013 roku (piątek) w naszym przedszkolu odbędzie się Bal Karnawałowy dla wszystkich przedszkolaków.
Dobra zabawa w egipskim klimacie GWARANTOWANA!!! Mile widziane przebrania tematyczne oraz wszystkie bajkowe postacie gościnnie w egipskim klimacie.

Jak zawsze serdecznie zapraszamy do naszej przedszkolnej wypożyczalni na segmencie B.

 

Zegar w święta się uśmiecha,
nie pogania, nie pospiesza,
zegar w święta czas czaruje,
zagaduje, pomrukuje,
swym cichym tik i tak,
czas radości, czas bliskości,
czas spokoju wszystkich nas.
Samych magicznych, szczęśliwych godzin, minut i sekund
w Święta i w Nowym Roku
życzą dzieci i pracownicy Przedszkola Publicznego Nr 55 w Opolu

Uwaga Rodzice

Informujemy, że dnia 5 września 2012 r. (w środę) o godzinie 17.00 na dużej sali odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców i opiekunów dotyczące najważniejszych spraw organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013.
Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania grupowe z nauczycielami w salach zabaw dzieci.

Na zebranie zapraszamy wyłącznie osoby dorosłe (rodziców i opiekunów).

HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH
DLA DZIECI 3 - LETNICH W DNIACH 20.08.-24.08.2012 r.

L.p.
Temat zajęć
Data
Miejsce spotkania
1.
"POZNAJEMY SIĘ NAWZAJEM"
zabawy integracyjne
20.08.2012 r.
16.00 - 17.00
sala "Żabek"
2.
"BAWIMY SIĘ WESOŁO"
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
21.08.2012 r.
16.00 - 17.00
ogród przedszkolny
3.
"WESOŁA PIŁKA"
Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej
22.08.2012 r.
16.00- 17.00
sala gimnastyczna
4.
"MAMO, TATO RYSUJ ZE MNĄ"
Zajęcia plastyczne
23.08.2012 r.
16.00 - 17.00
sala "Żabek"
5.
"TAŃCZYMY I ŚPIEWAMY"
Zajęcia rytmiczne
24.08.2012 r.
16.00- 17.00
sala gimnastyczna

UWAGA
RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

  Dnia 27 czerwca 2012 roku o godzinie 16.00 odbędzie się organizacyjne zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2012/2013. Ponieważ charakter zebrania jest organizacyjny serdecznie zapraszamy jedynie osoby dorosłe. Podczas zebrania rodzice zapoznani zostaną ze sprawami organizacyjnymi.

  Rodzice wraz z dziećmi 3 - letnimi będą mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych, które organizowane będą w naszym przedszkolu w miesiącu sierpniu 2012 (podczas dyżuru wakacyjnego). Dokładny termin i plan spotkań dni adaptacyjnych podany będzie w terminie późniejszym na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

(miejsce spotkania: duża sala przedszkola)

Harmonogram uroczystości i wydarzeń w przedszkolu

Uroczystość lub wydarzenie Data Grupa biorąca udział
Wizyta gości z Japonii 17.05.2012 Wszystkie grupy
Spektakl teatralny "Podróże małe i duże"
– występ w teatrzeLalki i Aktora
19.05.2012 Delfinki
Dzień Mamy i Taty – "Święto Rodziny" 24.05.2012 Żabki
Dzień Mamy i Taty – "Święto Rodziny" 25.05.2012 Niezapominajki
Dzień Mamy i Taty – "Święto Rodziny" 25.05.2012 Biedronki
Dzień Mamy i Taty – "Święto Rodziny" 28.05.2012 Uszatki
Dzień Mamy i Taty – "Święto Rodziny" 28.05.2012 Malinki
Dzień Mamy i Taty – "Święto Rodziny" 29.05.2012 Wiewiórki
XX Olimpiada Przedszkolaków 30.05.2012 Zawodnicy – przedstawiciele grup: Uszatki, Delfinki, Niezapominajki, Wiewiórki
Kibice: wszystkie grupy
Dzień Mamy i Taty – "Święto Rodziny" 31.05.2012 Świerszcze
Dzień Mamy i Taty – "Święto Rodziny" 31.05.2012 Delfinki
Spotkanie z Wróbelkiem Elemelkiem – teatrzyk 1.06.2012 Wszystkie grupy
Uroczyste obchody "Dnia Dziecka" – festyn rycerski 1.06.2012 Wszystkie grupy
Festiwal piosenki "Jestem bezpieczny zawsze i wszędzie". 5.06.2012 Wszystkie grupy
Festiwal skoków- impreza sportowa na stadionie. 7.06.2012 Uszatki
Uroczyste pożegnanie starszaków 21.06.2012 Uszatki
Uroczyste pożegnanie starszaków 21.06.2012 Delfinki

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
pt. "Optymistyczny świat Jana Brzechwy"

 W konkursie wzięło udział 47 placówek z całego kraju. Łącznie wpłynęło 231 prac dzieci, które zaprezentowane zostały na okolicznościowej wystawie na terenie przedszkola.
Komisja konkursowa w składzie: Rada Pedagogiczna oraz wszyscy głosujący rodzice przedszkola.

Wyłoniło prace:

I miejsce Mateusz R. - Społeczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy.
Nauczyciel: Agnieszka M.

II miejsce Weronika S. - PSP nr 21 w Wałbrzychu.
Nauczyciele: Halina K., Magda M.

II miejsce Hania M. - Przedszkole Publiczne nr 26 w Opolu.
Nauczyciele:

III miejsce Wiktoria Prochera, Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy.
Nauczyciele: Agnieszka M., Irena W., Marzena G.

IV miejsce Aleksandra D. - Miejskie Przedszkole nr5 w Hrubieszowie.
Nauczyciel: Agnieszka Z.

V miejsce Katarzyna P. - PSP nr 21 w Wałbrzychu.
Nauczyciele: Halina K., Magda M.

V miejsce Martyna G. - Przedszkole Miejskie nr2 w Toruniu.
Nauczyciel: Jagoda D.

Wyróżnienia:

Oskar G. - Przedszkole Publiczne nr 3 w Opolu,
Nauczyciel: Anna B.

Sandra K. - PSP nr 21 w Wałbrzychu.
Nauczyciele: Halina K., Magda M .

Joanna O. - Prywatne Przedszkole "Skrzat" w Toruniu.
Nauczyciele: Mirosława K., Karolina Sz., Katarzyna D.

Nagrody wraz z dyplomami oraz podziękowaniami dla nauczycieli (którzy przysłali kopertę ze znaczkiem zwrotnym) zostaną przesłane drogą pocztową w kwietniu 2012.

Dziękujemy za udział konkursie!

Organizator :
mgr Ewa Kudła

Niechaj Wielkanocne życzenia pełne nadziei i miłości przyniosą sercu radość w te święta i w przyszłości. Życzymy:
Wielkanocy jak bajka i smacznego jajka, tęczowych pisanek i dyngusa cały ranek, słońca wiosennego i uśmiechu promiennego!

Przedszkolaki i Pracownicy
Przedszkola Publicznego Nr 55 w Opolu

 


Zaproszenie na Bal Karnawałowy

     Dnia 31 stycznia 2012 roku odbędzie się w naszym przedszkolu "Bal karnawałowy" dla wszystkich przedszkolaków. W tym roku spotkamy się w kosmicznej scenerii. Do wspólnej zabawy zapraszamy wszystkie grupy od 9.30 do 12.00.      Przed balem zostaną wykonane zdjęcia a w czasie zabawy zaprosimy dzieci na słodki poczęstunek. Od 26 stycznia zapraszamy do naszej przedszkolnej wypożyczalni strojów.


Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością.
Niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęscia i powodzenia


życzą
przedszkolaki i pracownicy
Przedszkola Publicznego Nr 55 w Opolu


Przedszkole Publiczne Nr 55 w Opolu
ogłasza konkurs dla swoich przedszkolaków i ich rodziców.


informacje szczegółowe (pdf 137kb)


Uwaga Rodzice

     Informujemy, że dnia 15 września 2011 r.(w czwartek) o godzinie 17.00 na dużej sali odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców i opiekunów dotyczące najważniejszych spraw organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012.
     Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania grupowe z nauczycielami w salach zabaw dzieci.

Na zebranie zapraszamy wyłącznie osoby dorosłe (rodziców i opiekunów).

UWAGA RODZICE

   W związku ze zmianą Uchwały Rady Miasta Opola dotyczącej naliczania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole konieczne jest podpisanie NOWEJ UMOWY.

   Informujemy, że podpisywanie umów w naszym przedszkolu odbędzie się od 1 lipca 2011 r. do 31 lipca 2011 r. w godzinach od 9.00 do 16.00
   Brak nowej umowy oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH
W GRUPIE ,,ŻABEK” W DNIACH  27.06.-01.07..2011 r.

L.p.
Temat zajęć
Data
Miejscie Spotkania
1

",POZNAJMY SIĘ"- poznajemy salę i przedszkole

27.06.2011r.

16.00 - 17.00
sala "Żabek"

2

"ŚPIEWAMY I TAŃCZYMY"
Zajęcia rytmiczne

28.06.2011 r.

16.00 - 17.00
sala "Świerszczy"

3

ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

29.06.2011r.

16.00- 17.00
ogród przedszkolny

4.

"PLASTYCZNE INSPIRACJE"
- zajęcia plastyczno- techniczne

30.06.2011 r.

16.00 - 17.00
sala "Żabek"

5.

"MAMO, TATO ĆWICZ ZE MNĄ"
- zabawy ruchowe

01.07.2011 r.

16.00- 17.00
sala gimnastyczna

HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH
W GRUPIE „ŚWIERSZCZY”
W DNIACH 27.06.2011 – 01.07.2011

L.p.
Temat zajęć
Data
Miejscie Spotkania
1

"Witamy was" - poznajemy budynek przedszkola oraz sale dydaktyczne.

27.06.2011 r.

16.00 – 17.00
sala "Świerszczy"

2

"Zabawy ze sztuką" - zabawy plastyczno - techniczne.

28.06.2011 r.

16.00 – 17.00
sala "Świerszczy"

3

"Z muzyką na Ty"- zabawy umuzykalniające.

29.06.2011 r.

16.00 – 17.00
sala gimnastyczna

4.

"Gimnastyka dla smyka" - zabawy ruchowe
z rodzicami.

30.06.2011 r.

16.00 – 17.00
sala gimnastyczna

5.

"Poznajemy ogród przedszkolny" - zabawy tropiące.

01.07.2011 r.

16.00 – 17.00
ogród przedszkolny

UWAGA
RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH


   Dnia 24 maja 2011 roku o godzinie 17.00 odbędzie się organizacyjne zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2011/2012. Ponieważ charakter zebrania jest organizacyjny serdecznie zapraszamy jedynie osoby dorosłe.Podczas zebrania rodzice zapoznani zostaną z: podziałem dzieci na grupy (dotyczy 3 latków), nauczycielami prowadzącymi oraz ze sprawami organizacyjnymi.

   Rodzice wraz z dziećmi 3 - letnimi będą mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych, które organizowane będą w naszym przedszkolu od 27.06.2011 do 01.07.2011 roku. Dokładny plan spotkań dni adaptacyjnych podany będzie w terminie późniejszym na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

(miejsce spotkania: duża sala przedszkola)

Wojewódzki konkurs recytatorski
"Białe wierszowanie"
4.02.2011 r.

    Miło nam poinformować, że nasze starszaki z grupy "Wiewiórki" zostały docenione w konkursie recytatorskim "Białe wierszowanie". Konkurs odbył się 4 lutego 2011r., którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Agnieszka K. zdobyła I miejsce, a Martynka C. wyróżnienie. Dzieci przygotowali Danuta Mróz i Marcin Fortalski. Gratulujemy!

     Dnia 7 marca 2011 r. odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ph. "Jestem bezpieczny zawsze i wszędzie" pod honorowym patronatem Komendy Straży Miejskiej w Opolu, Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz WORD Opole.

     W konkursie wzięło udział 55 prac, z 19 placówek wychowania przedszkolnego z całego województwa opolskiego.
W jury zasiedli:

 • Przedstawiciel Komendy Straży Miejskiej w Opolu,
 • Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Opolu,
 • Dyrektor Przedszkola PP – 55,
 • Koordynator konkursu,
 • Plastyk,
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

W wyniku tajnego głosowania i zliczeniu przyznanych punktów jury wybrało laureatów:

I miejsce – Klaudia P. Przedszkole Publiczne nr 6 w Nysie
II miejsce – Laura O., Przedszkole Publiczne nr 6 w Nysie
III miejsce – Zuzanna S., Przedszkole Publiczne nr 6 w Opolu
Wyróżnienie – Kaja G., Przedszkole Publiczne nr 26 w Opolu
Wyróżnienie – Daniel M., Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach.

   Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się 18 marca (piątek) 2011 r. w naszym przedszkolu o godz. 11.00. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda dla Przedszkola Publicznego Nr 55

     4 lutego 2011 roku jako przedstawiciel placówki dyrektor przedszkola odebrała w Warszawie nagrodę "Mecenasa Polskiej Ekologii" przyznaną przez Narodową Radę Ekologiczną w XII Edycji Narodowego Konkursu "Przyjaźni Środowisku". Uzyskana nagroda jest konsekwencją wieloletniej pracy i zarazem najwyższym wyróżnieniem w tym konkursie. Ten zaszczytny tytuł posiadamy jako jedyne przedszkole w województwie opolskim.

 

Informacja o grupowych uroczystościach
z okazji Dnia Babci i Dziadka na, które
BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Żabki - 25.01.2011 godz. 9.40
Biedronki - 25.01.2011 godz. 11.30
Chmurki - 21.01.2011 godz. 9.30
Wiewiórki - 21.01.2011 godz. 15.15

Świerszcze - 25.01.2011 godz. 10.40
Malinki - 25.01.2011 godz. 14.30
Niezapominajki - 25.01.2011 godz. 12.30
Uszatki - 01.02.2011 godz. 15.00

Zaproszenie

     "Wiewiórki" zapraszają swoich Rodziców, Babcie i Dziadków na spotkanie jasełkowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbędzie się 21.01.2011 r. /piątek/ o godzinie 15.15 - duża sala w naszym przedszkolu.

Zaproszenie na Bal Karnawałowy

     Dnia 27 stycznia 2011 /czwartek/ w naszym przedszkolu odbędzie się Bal Karnawałowy dla wszystkich przedszkolaków. Dobra zabawa gwarantowana!!!
Jak zawsze serdcznie zapraszamy do naszej przedszkolnej wypożyczalni strojów.

 


 

Nim gwiazdka zabłyśnie,
Nim Święta przeminą,
Niech Wam błogosławi
Panienka z Dzieciną.
Niech się Wam życie
w szczęściu splata
dziś, jutro, w Nowy Rok
i po wszystkie lata.

 

Przedszkolaki i pracownicy
Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu


 

 

ZAPROSZENIE

My trzylatki
Małe dziatki
Do przedszkola juz chodzimy
Współnie razem się bawimy
Szybko już, nadchodzi chwila miła
By z nas przedszkolaków uczyniła

      Dzieci i panie z grupy "Żabki" serdecznie zapraszaja roziców na uroczystość "Pasowania na przedszkolaka", która odbędzie się 21.10.2010 r. o godzinie 15.30 na dużej sali przedszkola.

"Świerszcze" zapraszają

     Grupa "ŚWIERSZCZE" zaprasza rodziców na uroczystość "PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA".
     Uroczystość grupy odbędzie się 20.10.2010 r. o godzinie 15:30 na dużej sali przedszkola (sala gimnastyczna).

Uwaga Rodzice

      Informujemy, że dnia 9 września 2010 r. (w czwartek) o godzinie 17.00 na dużej sali odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców i opiekunów dotyczące najważniejszych spraw organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011.
     Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania grupowe z nauczycielkami w salach zabaw dzieci.

Na zebranie zapraszamy wyłącznie osoby dorosłe (rodziców i opiekunów).


Serdecznie zapraszamy

HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH DLA DZIECI 3 - LETNICH
 W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 55 W OPOLU
W GRUPACH "ŚWIERSZCZY" I "ŻABEK"
W DNIACH  23.08.- 27.08.2010 r.

L.p
Temat
Data
"Świerszcze"
"Żabki"
1.

"POZNAJMY SIĘ" - poznajemy salę i przedszkole

23.08.2010r.

10.00 - 11.30
sala "Świerszczy"

12.30 - 14.00
sala "Żabek"

2.

"RUCH TO ZDROWIE" - zabawy na świeżym powietrzu

24.08.2010r.

12.00 - 13.30
ogród przedszkolny

10.00 - 11.30
ogród przedszkolny

3.

"ŚPIEWAMY I TAŃCZYMY" - zajęcia rytmiczne

25.08.2010r.

10.00 - 11.30
duża sala

12.30 - 14.00
sala "Żabek"

4.

"PLASTYCZNE INSPIRACJE" - zajęcia plastyczno- techniczne

26.08.2010r.
10.00 - 11.30
sala "Świerszczy"
12.30 - 14.00
sala "Żabek"
5.

"MAMO, TATO ĆWICZ ZE MNĄ" - zabawy ruchowe

27.08.2010r.

12.00 - 13.30
sala gimnastyczna

10.00 - 11.30
sala gimnastyczna

UWAGA
RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

     Dnia 10 czerwca 2010 roku o godzinie 16.30 odbędzie się organizacyjne zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2010/2011. Ponieważ charakter zebrania jest organizacyjny serdecznie zapraszamy jedynie osoby dorosłe.  Podczas zebrania rodzice zapoznani zostaną z: podziałem dzieci na grupy, nauczycielkami prowadzącymi oraz ze sprawami organizacyjnymi.

     Rodzice wraz z dziećmi 3 - letnimi będą mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych, które organizowane będą w naszym przedszkolu w miesiącu sierpniu 2010 roku. Dokładny plan spotkań dni adaptacyjnych podany będzie w terminie późniejszym na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

(miejsce spotkania: duża sala przedszkola)

     Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów

Przedszkolaki i pracownicy
Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu


 

ZAPROSZENIE DO KONKURSU

            Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane przedszkola do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Przyroda w moim otoczeniu". Szczegóły konkursu zawiera regulamin zamieszczony poniżej jako plik do pobrania.

regulamin konkursu (pdf 111kb)

      Miło nam poinformować, że 5 lutego 2010 roku dyrektor Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu w Ministerstwie Edukacji Narodowej  z rąk podsekretarza stanu w MEN - Krzysztofa Stanowskiego odebrała, drugie przedłużenie znaku w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku". Przedszkole ponownie wyróżniono w XI Edycji Narodowego Konkursu w kategorii "Promotor Ekologii" jako jedyną placówkę w Opolu.

Niezapomnianych Świąt
pachnących choinką,
roziskrzonych kolędą
i wypełnionych rodzinną atmosferą
oraz samych sukcesów
w Nowym Roku

życzą   pracownicy
Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu


Uwaga Rodzice

     Informujemy, że w dniu 15 września 2009 r. (we wtorek) o godzinie 17.00 na dużej sali odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców i opiekunów dotyczące najważniejszych spraw organizacyjnych na rok szkolny 2009/2010.
     Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania grupowe z nauczycielkami w salach zabaw dzieci.

Na zebranie zapraszamy wyłącznie osoby dorosłe (rodziców i opiekunów).

Serdecznie zapraszamy

Harmonogram Dni Otwartych w grupie "Świerszczy"
20.07 - 24.07.2009 r.

L.p. Temat Data Grupa "Żabki"
1 "Poznajmy się" - zabawy integracyjne dzieci i rodziców.
20.07.2009 r. 10.00 - 11.00
sala "Świerszczy"
2 "Tańczymy i śpiewamy" - zajęcia rytmiczne 21.07.2009 r. 12.00 - 13.00
duża sala
3 "Bawimy się wesoło" - zabawy w ogrodzie przedszkolnym 22.07.2009 r. 10.00 - 11.00
ogród przedszkolny
4 "Wesoła piłka" - zabawy ruchowe w sali gimnastycznej 23.07.2009 r. 12.30 - 13.30
duża sala
5 "Mamo, tato rysuj ze mną" - pierwsza praca przedszkolna 24.07.2009 r. 10.00 - 11.00
sala "Świerszczy"

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców

DNI OTWARTE DLA WSZYSTKICH RODZICÓW I DZIECI 3 - LETNICH
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 55
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 20.07 - 24.07.2009 roku

L.p. Temat Data Grupa "Żabki"
1 "Żabka wita Was" - poznajemy nasza salę
20.07.2009 r. 10.00 - 11.00
sala "Żabek"
2 "Wesołe zabawy rytmiczne" - zajęcia rytmiczne 21.07.2009 r. 12.00 - 13.00
duża sala
3 "Mój pierwszy obrazek" 22.07.2009 r. 10.00 - 11.00
sala "Żabek"
4 "Wesołe harce w ogrodzie przedszkolnym" - zabawy na świeżym powietrzu 23.07.2009 r. 12.00 - 13.00
ogród przedszkolny
5 "Mamo, tato pobaw się ze mną"-zabawy ruchowe na dużej sali 24.07.2009 r. 10.30 - 11.30
duża sala


Z powodu choroby nauczycielki, godziny spotkań z rodzicami i dziećmi z grupy "Świerszczy" podane zostaną nieco później.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców

UWAGA
RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

     Dnia 9 czerwca 2009 roku o godzinie 16.00 odbędzie się organizacyjne zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2009/2010. Podczas zebrania rodzice zapoznani zostaną z: podziałem dzieci na grupy, nauczycielkami prowadzącymi oraz ze sprawami organizacyjnymi.

(miejsce spotkania: duża sala przedszkola)

Zapraszamy


Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku, życzą

Pracownicy Przedszkola Publicznego nr 55


 

Zapraszamy do ściągnięcia i zapoznania się z gazetką przedszkolną nr 4/2008.

wersja .doc lub wersja .pdf

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I DZIECI 3 - LETNICH
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 55
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 20.08 - 27.08.2008 roku


Harmonogram spotkań z dziećmi 3 letnimi w grupach "Świerszczy" i "Żabek"

Lp.
Temat
Data
Grupa "Świerszcze"
Grupa "Żabki"
1. "Miś wita Was " -
poznajemy nasza salę
20.08.2008 r.
11.00 - 12.00
11.00 - 12.00
2. "Tańczymy i śpiewamy" - zajęcia rytmiczne
21.08.2008 r.
12.00 - 13.00
12.00 - 13.00
3. "Jestem przedszkolaczek, a to mój znaczek" - wybór i rozpoznawanie swojego znaczka
22.08.2008 r.
11.00 - 12.00
11.00 - 12.00
4. "Podwórkowe harce" - zabawy na świeżym powietrzu
25.08.2008 r.
12.00 - 13.00
11.00 - 12.00
5. "Ruch to zdrowie" -
zabawy na sali gimnastycznej
26.08.2008 r.
11.00 - 12.00
11.00 - 12.00
6. "Mój pierwszy obrazek" - zajęcia plastyczne
27.08.2008 r.
12.00 - 13.00
11.00 - 12.00

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców


Zaproszenie na Festyn

     Serdecznie zapraszamy na "Zielony Festyn" organizowany w naszym ogrodzie przedszkolnym 17 czerwca 2008 roku o godzinie 15.30 pod hasłem "popołudnie bez reklamówki".
     W programie festynu: pożegnanie z przedszkolem grup dzieci 6 - letnich, smakołyki, loteria oraz wiele wiele atrakcji.

Zaproszenie na "Pożegnanie starszaków"

     11 czerwca 2008 roku w przedszkolu odbędzie się Uroczyste Pożegnanie z Przedszkolem grupy Uszatków i Niezapominajek. Na spotkanie dzieci zapraszają swoich bliskich w środę o godzinie 15.30


Serdecznie zapraszamy 27 maja 2008 roku o godzinie 16.00 wszystkich rodziców dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2008/2009 do naszego przedszkola. Spotkanie odbędzie się na dużej sali. Ponieważ charakter zebrania jest organizacyjny serdecznie zapraszamy jedynie osoby dorosłe.
Rodzice wraz z dziećmi 3 - letnimi będą mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych, które organizowane będą od 20 do 29 sierpnia 2008 roku. Dokładny plan zajęć dni adaptacyjnych podany będzie w terminie późniejszym na tablicy informacyjnej w przedszkolu.


Niechaj Wielkanocne życzenia pełne nadziei i miłości przyniosą sercu radość w te święta i w przyszłości. Życzymy:
Wielkanocy jak bajka i smacznego jajka, tęczowych pisanek i dyngusa cały ranek, słońca wiosennego i uśmiechu promiennego!


 

Nagroda Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu

     Miło nam poinformować, że Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu zostało laureatem IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w kategorii "Promotor Ekologii". Wręczenie certyfikatu, statuetki i nagrody pieniężnej odbyło się 25 stycznia 2008 r. w Warszawie. Niezmiernie miło nam było również przyjąć gratulacje od Ministra Edukacji Narodowej - Pani Katarzyny Hall, oraz w imieniu Ministra Środowiska - od Sekretarza Stanu - Pana Stanisława Gawłowskiego.

Zaproszenie na Bal Karnawałowy

23 stycznia 2008 roku odbędzie się w przedszkolu Bal Karnawałowy. Do
wspólnej zabawy serdecznie zapraszamy wszystkie przebrane przedszkolaki.

Wszystkiego co dobre i pachnie świętami, skrzypiącego śniegu pod butami, smacznej kolacji w Wigilijnym mroku, szampańskiego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku życzymy wszystkim rodzicom, dzieciom i ich najbliższym.


 

Zaproszenie na pasowanie "Świerszczyków"

    Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z grupy "Świerszczy" na Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dnia 30 października 2007 r. o godzinie 15.15

...bo "Świerszczyk" pasowany to przedszkolak doskonały...


Zaproszenie na pasowanie

     Przedszkolaki z grupy "Żabek" wraz z paniami, serdecznie zapraszają swoich rodziców na Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, która odbędzie się 9 listopada 2007 r. o godzinie 15.30.

Zobaczy mamusia, zobaczy i tatko jak zostanę dzisiaj pasowaną "Żabką"

UWAGA RODZICE !!!

     Informujemy, że w dniu 17 września 2007 r. (w poniedziałek) o godzinie 16.30 na dużej sali odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców i opiekunów dotyczące najważniejszych spraw organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008.
     Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania grupowe z nauczycielkami w salach zabaw dzieci.

Na zebranie zapraszamy wyłącznie osoby dorosłe (rodziców i opiekunów).

Serdecznie zapraszamy.

     Miło nam poinformować, że Komisja Certyfikacyjna Programu "Zielony Certyfikat" w głosowaniu w dniu 26 lipca 2007 r. podjęła decyzję o przyznaniu Przedszkolu Publicznemu nr 55 w Opolu ZIELONEGO CERTYFIKATU I STOPNIA.
     Uroczyste wręczenie Zielonego Certyfikatu I stopnia (dyplomu, statuetki i tablicy naściennej) odbędzie się dnia 26 października 2007 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Programu "Zielony Certyfikat" w Warszawie.