O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55
Przedszkole promujące zdrowie
Kwadrans dla malucha
Ubezpieczenie NNW
RODO
Przetargi 2020
Przetargi 2021Witamy po przerwie!
Przed nami trudny rok… Rok w którym wszyscy musimy się nauczyć funkcjonować
w reżimie sanitarnym oraz w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
Mamy nadzieję, że wspólne starania o dobro Dzieci i Personelu, uda nam się zrealizować
w porozumieniu, zgodzie i pełnym zrozumieniu.
W obecnym roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole liczy 11 oddziałów.
Wiekowo prezentują się one następująco:

SEGMENT A:
Żabki - dzieci 3-letnie
Biedronki - dzieci 4-letnie
Chmurki - dzieci 4-5 letnie
Wiewiórki - dzieci 5-6 letnie

SEGMENT B:
Świerszcze - dzieci 3-letnie
Malinki - dzieci 3-4 letnie
Niezapominajki - dzieci 4-letnie
Uszatki - dzieci 5-letnie
Słoneczka - dzieci 5-6 letnie

BUDYNEK PSP-29:
Pszczółki - dzieci 4 -5 letnie
Motylki – dzieci 5 – letnie

Szczegóły funkcjonowania przedszkola, zasad przyprowadzania i odbierania dzieci, zawarte są w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 55 w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
Bardzo prosimy każdego z Państwa o zapoznanie się z poniższym dokumentem,
pobranie i podpisanie załącznika nr 2 do niniejszej procedury oraz dostarczenie go do sekretariatu przedszkola lub personelowi przedszkola (rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie wakacyjnym nie składają załącznika, ponieważ uczynili to wcześniej).
W celu poznania ogólnych spraw organizacyjnych przypominamy o zebraniach z Rodzicami nowoprzyjętymi. W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 odbędą się one w dwóch turach:
W pierwszy dzień , tj. czwartek 27.08.2020r. o godz. 17:00 zapraszamy rodziców dzieci, których nazwisko zaczyna się od litery A do M,
W drugi dzień , tj. piątek 28.08.2020r. o godz. 17:00 zapraszamy rodziców dzieci, których nazwisko zaczyna się od litery N do Ź.

W związku z faktem, że przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym w zebraniu może uczestniczyć jedynie jeden z rodziców. Obowiązkowo wymagane jest noszenie środków ochrony osobistej, zasłaniającej usta i nos. W zebraniu mogą brać udział jedynie osoby dorosłe (nie przyprowadzamy dzieci).

Zebrania z nauczycielami grup odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego wg poniższego harmonogramu:
- Żabki, 3 września (czwartek) godz. 17:00
- Biedronki, 4 września (piątek) godz. 17:00
- Chmurki, 8 września (wtorek) godz. 17:30
- Wiewiórki, 7 września (poniedziałek) godz. 17:00
- Świerszcze, 3 września (czwartek) godz. 17:30
- Malinki, 4 września (piątek) godz. 17:30
- Niezapominajki, 9 września (środa) godz. 17:30
- Uszatki, 10 września (czwartek) godz. 17:00
- Słoneczka, 11 września (piątek) godz. 17:00
- Pszczółki, 9 września (środa) godz. 17:00
- Motylki, 8 września (wtorek) godz. 17:00

Jeżeli rodzic, nie może odebrać dziecka samodzielnie, prosimy o pobranie druku upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola i dostarczenie go do sekretariatu przedszkola lub personelowi przedszkola (załącznik poniżej).
Dla dzieci 5 i 6 – letnich na terenie przedszkola organizowane są zajęcia z religii.
Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ prawnego opiekuna do uczestnictwa dziecka
w zajęciach (załącznik poniżej).

Przypominamy, że przedszkole czynne jest od 6.30 do 17:00.
Podstawa programowa realizowana jest od 7:00 do 12:00.

W celu lepszej adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych zapraszamy do lektury Informatora dla rodziców dzieci nowoprzyjętych, zamieszczonego w załączniku.

Wszystkim nauczycielom, kadrze, personelowi i dzieciom życzymy owocnej pracy
pełnej przygód, uśmiechu i zabawy!

załączniki:

PP-55 Aktualizacja procedury funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemiologicznego
Załącznik nr 2 - oświadczenie rodzica
PP-55 Zgoda na udział w zajęciach z religii
PP-55 Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Informator dla rodziców


RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 informujemy, że odbędą się dwa zebrania organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych.
W pierwszy dzień , tj. czwartek 27.08.2020r. o godz. 17:00 zapraszamy rodziców dzieci, których nazwisko zaczyna się od litery A do M,
W drugi dzień , tj. piątek 28.08.2020r. o godz. 17:00 zapraszamy rodziców dzieci, których nazwisko zaczyna się od litery N do Ź.
W związku z faktem, że przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym w zebraniu może uczestniczyć jedynie jeden z rodziców.
Obowiązkowo wymagane jest noszenie środków ochrony osobistej, zasłaniającej usta i nos.
W zebraniu mogą brać udział jedynie osoby dorosłe (nie przyprowadzamy dzieci).


ZAPISY NA MIESIĄCE WAKACYJNE

Informujemy, iż decyzją Prezydenta Miasta Opola, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi.

Mamy świadomość, iż obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy przedszkoli do aktualnej rzeczywistości, by mogły one świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy.

Wobec powyższego Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będzie funkcjonowało zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS. Obecnie pracujemy w ograniczonej liczbie miejsc, zgodnie z reżimem sanitarnym, i chcielibyśmy zapewnić miejsca wszystkim potrzebującym Rodzicom, którzy w tym czasie oboje będą świadczyć pracę stacjonarnie tj. nie pracują zdalnie, nie przebywają na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim ani wychowawczym.

Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając na uwadze wartości nadrzędne, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, opiekunów
w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.

Tym samym, bardzo prosimy Wszystkich Rodziców o zapoznanie się z Procedurą funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu w stanie zagrożenia epidemiologicznego, zamieszczonej na stronie powitalnej przedszkola, jak również
w zakładce Aktualności.

Prosimy o wypełnienie dokumentów: załącznika nr 1 (Zgłoszenie dziecka na miesiące wakacyjne) i załącznika nr 2 (Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z ww. procedurą) oraz ich złożenie w sekretariacie Przedszkola w godzinach 7:00 – 15:00 w terminie nieprzekraczającym 08.06.2020r. (poniedziałek)

Osoby, które złożyły nam już załącznik nr 2 (czyli oświadczenie o zapoznaniu z procedurą), nie składają go ponownie.

WAŻNE! Złożenie zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny nie jest gwarancją miejsca dziecka w przedszkolu w tym okresie, a oświadczenia rodziców będą wnikliwie weryfikowane, żeby móc zapewnić opiekę tylko tym, którzy bezwzględnie jej potrzebują. W celu otrzymania informacji o przyjęciu dziecka prosimy o kontakt telefoniczny po dniu 22 czerwca 2020r.

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie dziecka miesiące wakacyjne
Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą

 


OTWARCIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 55

Szanowni Rodzice,

Informujemy że od 18 maja 2020 roku przedszkole będzie otwarte w godzinach od 7:00 do 17:00. Do placówki przyjęte będą jedynie dzieci, których rodzice złożyli wcześniej oświadczenia we wskazanym terminie, do 13 maja. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż będzie to na początku trudny proces dla wszystkich. Informujemy, że rodzice nie wchodzą na teren przedszkola. Przy przyprowadzeniu dziecka pod drzwi główne następuje weryfikacja oświadczeń oraz bezdotykowy pomiar temperatury dziecka. Dzieci z temperaturą powyżej 37 stopni nie będą przyjmowane zgodnie z obowiązującą procedurą. Odbieranie dzieci odbywa się również przy wejściu głównym. Rodzice proszeni są o dzwonienie domofonem do administracji oraz oczekiwanie na kontakt z personelem. Informujemy, że dzieci przeprowadzane są do przedszkola do godziny 8:30. Po tej godzinie nie będą one przyjmowane.


Drodzy Rodzice!

Informuję, że przedszkole zostanie otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020 roku. Otwarte będzie na zasadach określonych w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego. W związku z tym bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z treścią procedury.

Rodzice, którzy planują oddać dziecko do przedszkola proszę o złożenie oświadczenia (załącznik nr 2), stanowiącego integralną część procedury. Wypełnione i podpisane oświadczenie proszę złożyć do 13 maja 2020 roku (środa) w sekretariacie przedszkola, w godzinach jego pracy tj. 7:00 – 15:00.

Z poważaniem
Lidia Janicka – dyrektor PP55

 

do pobrania: Procedura_funkcjonowania_PP55_w_stanie_zagrożenia + załącznik

 


 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż ogłoszenie wyników naboru do Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z terminarzem naboru, tj. dnia 30 kwietnia
o godz. 15:00.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi COVID-19 informacja z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, będzie wisiała przy wejściu głównym do Przedszkola od wewnątrz w godzinach od 15:00 do 20:00 (bez konieczności wchodzenia Państwa do obiektu).

Tego dnia również w godzinach 15:00 – 17:00 informacji tej będzie udzielała telefonicznie Komisja Rekrutacyjna.

To, czy Państwa dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola możecie Państwo również sprawdzić po zalogowaniu się na stronie https://nabor.pcss.pl/opole/przedszkole/logowanie i wprowadzeniu wygenerowanego kodu z Państwa wniosków, znajdującego się w prawym górnym rogu wniosku.

Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do tego przedszkola, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, tzw. potwierdzenia woli zapisu. Jest ono dostępne na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/opole/przedszkole/dokumenty. Wypełniony, podpisany przez obojga rodziców oraz zeskanowany dokument rodzic zobowiązany jest przesłać na adres mailowy przedszkola pp55@przedszkole55.opole.pl w dniach od 4 maja 2020r. od godz. 8:00 do 8 maja 2020r. do godz. 16:00. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 


 

W trudnym czasie epidemii bardzo proszę, zachowajmy spokój i dystans.
Troszczymy się o Wasze dzieci, jak i o Was, Drodzy Rodzice.
Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać,
szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.
Dzieci w przedszkolu „uczą się” świata poprzez zabawę.
Przytoczę zapis z podstawy programowej:
"Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa (...)".

Na stronie internetowej naszego przedszkola tworzymy nową zakładkę
"Kwadrans dla Malucha",
gdzie nauczyciele z każdej z grup będą zamieszczać propozycje materiałów, zabaw, ćwiczeń
do wspólnej aktywności w domu
– I CO WAŻNE -
nie z Państwa udziałem, ale z Waszym wsparciem.
I pokreślę – są to propozycje, z których możecie Państwo wybierać, czerpać i szukać źródła do wspaniałej zabawy.
Oczywiście, będzie nam bardzo miło, jeśli włączycie się aktywnie w ich realizację.
Zachęcajmy do sprzątania, pielęgnujmy higienę, a szczególnie CZAS RODZICÓW Z DZIECKIEM nie tylko teraz – zawsze znajdźmy ten czas.
Bo może zdarzyć się tak, że po Epidemii dziecko powie:
"Mamo ,tato jak był koronawirus, to było fajnie, bo bawiliście się ze mną".
Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości i nie ukrywamy że już tęsknimy.

Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania.
Zapytajmy wtedy: A na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić?
Pozwólmy wybierać.
Dziecko świetnie rozwija się, nawet wtedy, gdy z klocków buduje cały dzień.
Może wtedy z nim rozróżniać kolory, liczyć, klasyfikować, porównywać liczebność zbiorów – pomysłów można mnożyć i mnożyć!

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez formę, jaką wspólnie wybraliście na zebraniach.

Zapraszam również do kontaktu mailowego przedszkola.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie Wszystkich Naszych Przedszkolaków i Rodziców.

Dyrektor
i Pracownicy
Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu

 


 

Szanowni Państwo,

W związku rozpoczynającym się od 23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok 2020/2021, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca br., informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca - 3 kwietnia br., tak by rodzice nie musieli jej dostarczać osobiście.

Skan wniosków i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. Rekomenduje się by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.
Dodatkowo, w przypadku braku możliwości wystawienia przez pracodawcę lub uczelnię/szkolę zaświadczenia o zatrudnieniu bądź uczeniu się w trybie dziennym, dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia, które od dnia 23 marca br. będzie dostępne na stronie internetowej nabor.pcss.pl/opole.

W sytuacjach skrajnych lub w przypadku napotkania niestandardowych przeszkód związanych z przekazaniem dokumentacji, prośba o bezpośredni kontakt z Dyrektorem przedszkola pierwszej preferencji.

 


 

Szanowni Rodzice,

zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.
Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia przedszkola (szkoły) do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswiata.opole.pl, przedszkola/ szkoły/placówki oświatowej, gdzie poinformujemy o dalszych działaniach.

Z poważaniem
Lidia Janicka
Dyrektor PP-55

 

Przedszkole Publiczne nr 55
45 - 286 Opole
ul. Szarych Szeregów 2
tel/fax 077 455 97 92
pp55@przedszkole55.opole.pl