O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55
Przedszkole promujące zdrowie
Kwadrans dla malucha
Ubezpieczenie NNW
RODO
Przetargi 2020
Przetargi 2021O NAS...

    Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 1986 roku.
Placówka położona jest w Opolu na największym opolskim osiedlu (im. Armii Krajowej), blisko przystanku komunikacji miejskiej, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 29 i stadionu sportowego "Opolskich Olimpijczyków ".
Budynek przedszkola otoczony jest zielenią z dużym ogrodem i placem zabaw dla dzieci.
W życiu przedszkola uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Do ich dyspozycji przeznaczono 8 pięknych, kolorowych sal zabaw o estetycznym i funkcjonalnym wnętrzu. Zgromadzone w kącikach zainteresowań zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę do podejmowania przez dzieci różnej aktywności.
Na terenie przedszkola mamy również przestronną salę gimnastyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych wykorzystywany do zajęć w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Stwarza to możliwość prowadzenia ciekawych zajęć ruchowych kształtujących sylwetkę dziecka i zaspokajających naturalną potrzebę ruchu.
Posiadamy duży zagospodarowany ogród wyposażony w urządzenia sportowo - rekreacyjne w pełni zaspokajające potrzeby ruchowe dzieci. Na terenie ogrodu przedszkolnego znajduje się wyznaczone miejsce do prac badawczych, obserwacyjnych i prowadzenia upraw sezonowych, tzw - "Zielony zakątek".

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, który obejmuje dzieci w zbliżonym do siebie wieku.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPY MŁODSZE

6.30 - 8.30

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe według inwencji nauczyciela. Zabawa indywidualna i zespołowa. Słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, prace porządkowe. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia.

8.30 - 8.15
Poranne ćwiczenia ruchowe. Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.
8.15 - 8.30
Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
8.30 - 9.00
I śniadanie; Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Nauka samodzielnego spożywania posiłków. Czynności higieniczne. Praktyczna nauka mycia rąk, zębów, sposobu korzystania z toalety – uczenie dzieci samodzielności, doskonalenie tych czynności.
9.00 - 9.30
Realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). Zintegrowana działalność edukacyjna. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcych: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej i innych realizowanych według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
9.30 - 10.00
Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela lub gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.?(w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach). Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
10.00 - 10.10
II śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
10.15 - 11.15
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, zabawy tropiące, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze w Zielonym Zakątku; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, sztuką, literaturą. Obserwacja architektury. Poznawanie najbliższej okolicy. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących poza przedszkolem.
11.15 - 11.30
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych. Nauka nakrywania do stołu.
11.30 - 12.00
Obiad – I danie (zupa). Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Samodzielne spożywanie posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Czynności higieniczno – samoobsługowe. Przygotowanie do relaksu, leżakowania
12.00 - 13.15
Odpoczynek – leżakowanie; słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek. Wyciszenie organizmu po zabawach i zajęciach.
13.15 - 13.40
Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Nabywanie czynności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
13.40 - 14.10
Obiad – II danie. Prawidłowa postawa przy spożywaniu posiłku, samodzielne posługiwanie się widelcem, używanie słów grzecznościowych, kultura spożywania posiłków. Czynności higieniczne.
14.15 - 17.00
Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe, ogólnorozwojowe. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci. Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia logopedyczne, o charakterze stymulującym, rozwijanie zainteresowań dzieci. Porządkowanie sali i kącików po skończonej zabawie, rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci.
16.30 - 17.00
Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.
Rozchodzenie się dzieci.
7.00 - 12.00
Realizacja podstawy programowej

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPY STARSZE

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci – spontaniczna działalność zabawowa. Stwarzanie sytuacji służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, ćwiczenia ortofoniczne, artykulacyjne, oddechowe, słuchowe, graficzne, logopedyczne, gramatyczne, integrujące grupę, ogólnorozwojowe według inwencji nauczyciela. Zabawa indywidualna i zespołowa. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, prace porządkowe. Praca indywidualna o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym oraz rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia. Prace porządkowe w sali. Tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi.

8.00 - 8.20
Poranne ćwiczenia ruchowe. Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.
8.20 - 8.30
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.
8.30 - 9.00
I śniadanie; Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Nauka samodzielnego spożywania posiłków. Czynności higieniczne. Praktyczna nauka mycia rąk, zębów, sposobu korzystania z toalety – uczenie dzieci samodzielności, doskonalenie tych czynności.
9.00 - 10.00
Realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). Zintegrowana działalność edukacyjna. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcych: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej i innych realizowanych według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
10.00 - 10.10
Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience.
10.10 - 10.20
II śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
10.20 - 11.20
Czynności samoobsługowe przed wyjściem - doskonalenie umiejętności ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków.
Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zajęcia sportowe, zabawy tropiące, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze w Zielonym Zakątku. Spacery, wycieczki, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, sztuką, literaturą. Obserwacja architektury. Poznawanie najbliższej okolicy. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
11.30 - 11.40
Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience.
11.40 - 12.00
Obiad – I danie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami
12.00 - 12.15
Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę czytaną przez nauczyciela według wyboru dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszanie za pomocą wybranych technik relaksacyjnych.
12.15 - 13.15
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, w tym spacery i wycieczki. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, ortofoniczne, oddechowe. Gry i zabawy stolikowe lub kołowe. Zabawy integrujące grupę. Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne itp. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo – ruchową, sprawność manualną, rysowanie. Praca korekcyjno - kompensacyjna i indywidualna praca z dzieckiem zdolnym. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
13.15 - 13.30
Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
13.30 - 14.00
Obiad – II danie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
14.00 - 17.00
Czynności higieniczne i samoobsługowe po posiłku. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy dowolne według inwencji dzieci. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, zajęcia w małych zespołach. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz logopedycznych. Spotkania okolicznościowe. Porządkowanie sali i kącików po skończonej zabawie, rozchodzenie się dzieci.
7.00 - 12.00
Realizacja podstawy programowej

Statut Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu (zip ~140kb)