O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55
Przedszkole promujące zdrowie
Kwadrans dla malucha
Ubezpieczenie NNW
RODO
Przetargi 2020
Przetargi 2021PROGRAM NAUCZANIA...

Naszym zadaniem jest wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości oraz odkrywanie jego najlepszych cech w ramach określonej grupy. Realizacja tych założeń następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych (zabawy rozluźniające, gry dyskusyjne, odgrywanie roli, zabawy ułatwiające samoocenę). Pedagogika zabawy jest metodą pracy z grupą opartą na przeżywaniu

Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż a zapamiętam,
Pozwól mi zrobić,
A zrozumiem.
(Konfucjusz)

Pracując z dziećmi zwracamy uwagę na bardzo istotne elementy takie jak:

  • zasadę dobrowolności uczestnictwa,
  • wykorzystywanie zabawy do pobudzania twórczej aktywności dziecka,
  • określanie norm czasowo-przestrzennych, w których dziecko ma prawo do dokonywania własnych i zespołowych wyborów,
  • kształtowanie umiejętność zawierania znajomości i kontaktów z dziećmi.
    Metody zabawowe wspomagają działania dydaktyczne w powierzonej grupie dzieci. Ważnym elementem pedagogiki zabawy jest taniec integracyjny, który często opiera się na motywach ludowych różnych krajów, likwiduje wszelkie uprzedzenia i oswaja dzieci z kulturą innych narodów. Niepowtarzalną okazję do poznawania zwyczajów i tradycji krajów europejskich mają dzieci w naszym przedszkolu podczas współpracy z zaprzyjaźnionymi przedszkolami z Tampere, Meranu i Valff.

Od wielu lat pracujemy nad zbliżaniem dzieci do sztuki poprzez różnorodne formy teatralne, zajęcia plastyczne, wizyty w muzeach, udział w konkursach, zajęcia prowadzone przez plastyków i muzyków. Bliskie jest nam także wzbudzanie w dzieciach zainteresowań przyrodą i jej ochroną. W myśl hasła, że "chora planeta nie wychowa zdrowych dzieci" juz od najmłodszych lat uczymy dzieci poznawać przyrodę, dbać o nią, chronić, nie tylko na terenie przedszkola ale poza nim. Kształtowaniu postawy przyjaznej środowisku służą między innymi takie formy jak: wycieczka, obserwacja, doświadczenie, zabawy tropiące, spotkania, konkursy, festiwale.

Nie zapominamy o rozwijaniu tożsamości narodowej, uczuć patriotycznych poprzez taniec, śpiew, muzykę ludową.
Zapoznaniu z historią kraju i miasta pomocne są zajęcia w Muzeum Śląska Opolskiego czy w Skansenie w Bierkowicach, przypominają o niej grupowe kąciki regionalne.