O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55
Przedszkole promujące zdrowie
Kwadrans dla malucha
Ubezpieczenie NNW
RODO
Przetargi 2020
Przetargi 2021ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020
DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 55 W OPOLU

Plan-2020.pdf


Ogłoszenie nr 608949-N-2019 z dnia 2019-10-11 r.

Numer postępowania/znak sprawy: PP55.2711.1.2019
Nazwa: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 55
w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 2

załączniki do pobrania:

PP55 ogłoszenie BZP
PP55 SIWZ żywność
PP55 zał.nr 1 do SIWZ SOPZ
PP55 zał nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy
PP55 zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy
PP55 zał. nr 4 do SIWZ Wzor umowy
PP55 zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie o grupie kapitalowej

 

Pytania i odpowiedzi 25.10.2019r

Zestawienie ofert

Rostrzygnięcie przetargu