O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55
Przedszkole promujące zdrowie
Kwadrans dla malucha
Ubezpieczenie NNW
RODO
Przetargi 2020
Przetargi 2021ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020
DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 55 W OPOLU

Plan-2020.pdf


Ogłoszenie nr 603689-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

Znak sprawy: PP55.2711.1.2020
Nazwa: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków
w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu, przy ulicy Szarych Szeregów 2

załączniki do pobrania:

PP55 ogłoszenie BZP
PP55 SIWZ żywność
PP55 zał. nr 1 do SIWZ SOPZ
PP55 zał. nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy
PP55 zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy
PP55 zał. nr 4 do SIWZ Wzór umowy
PP55 zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej

PP55 Zestawienie ofert

Roztrzygnięcie postępowania przetargowego na dostawę żywności