O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych
i klas I publicznych szkół podstawowych

  
   Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 kwietnia 2017 r.
   Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego http://www.oswiata.opole.pl oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych i stronach internetowych publicznych szkół podstawowych.