Drukuj

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 do dnia 18 kwietnia 2021 (lub dłużej w przypadku takiej decyzji rządu) przedszkole jest zamknięte z wyjątkiem zapewnienia opieki dzieciom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Rodziców, którym przysługuje prawo opieki w tym czasie o wypełnienie i złożenie w przedszkolu stosownego wniosku, który jest do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowejw zakładce Dla rodziców -> COVID.

Informacje o potrzebie zorganizowania opieki dla dziecka proszę wcześniej zgłosić do placówki  telefonicznie.