Przed nami trudny rok… Rok w którym wszyscy musimy się nauczyć funkcjonować
w reżimie sanitarnym oraz w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
Mamy nadzieję, że wspólne starania o dobro Dzieci i Personelu, uda nam się zrealizować
w porozumieniu, zgodzie i pełnym zrozumieniu.

Jeżeli rodzic, nie może odebrać dziecka samodzielnie, prosimy o pobranie druku upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola i dostarczenie go do sekretariatu przedszkola lub personelowi przedszkola (załącznik poniżej).
Dla dzieci 5 i 6 – letnich na terenie przedszkola organizowane są zajęcia z religii. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ prawnego opiekuna do uczestnictwa dziecka
w zajęciach (załącznik poniżej).

Przypominamy, że przedszkole czynne jest od 6.30 do 17:00.
Podstawa programowa realizowana jest od 7:00 do 12:00.

W celu lepszej adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych zapraszamy do lektury Informatora dla rodziców dzieci nowoprzyjętych, zamieszczonego w załączniku.

 

 

Wszystkim nauczycielom, kadrze, personelowi i dzieciom życzymy owocnej pracy
pełnej przygód, uśmiechu i zabawy!